روزنامه رسمی

روزنامه رسمی کشور سازمانی وابسته به قوه قضائیه می باشد که به صورت شرکت سهامی اداره می‎شود . سهام شرکت تماما متعلق به دولت بوده و ریاست قوه‎قضائیه رئیس مجمع عمومی شرکت می‎باشد. وظیفه روزنامه رسمی کشور ، چاپ و انتشار کلیه قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، بسیاری از مصوبات و قوانین حکومتی و دولتی و نیز چاپ و نشر برخی آگهی های قانونی ثبتی همچون آگهی های مربوط به ثبت شرکتها ، ثبت تغییرات شرکت ها ، ثبت انحلال شرکت ها ، ثبت برند و لوگو یا همان علائم تجاری، ثبت طرح صنعتی و مواردی از این دست می باشد.

در این قسمت شما می توانید فرآیند چاپ آگهی ثبت شرکت ، تغییرات شرکت ، ثبت برند ، ثبت طرح صنعتی و آگهی های مشابه را در روزنامه رسمی کشور به ما بسپارید و یا اگر روزنامه رسمی های مربوطه را به هر علتی در اختیار ندارید از کارشناسان ما بخواهید آنها را برای شما تهیه نمایند.


اگر شناسه ملی شرکت را دارید:


روزنامه رسمی

شخص
شرکت
پرداخت روزنامه رسمی
دریافت روزنامه های قبلی