هزینه خدمات آسان ثبت


آسان ثبت تمامی هزینه های آشکار و پنهان خدمات ثبت شرکت را در همان ابتدای کار به شما اعلام می کند و این هزینه ها تحت هیچ عنوانی تا پایان کار افزایش نخواهند یافت !  شما با ثبت نام در سامانه ثبت شرکت آسان ثبت در تعیین نام شرکت و همچنین تعیین موضوع فعالیت تخصصی خود ، به صورت آنلاین و رایگان مشاوره دریافت می کنید.

در حال حاضر به پاس قدردانی از عضویت شما، پس از ورود 20،000 تومان اعتبار هدیه در حساب خود دریافت خواهید کرد! و علاوه بر آن با معرفی از طرف دوستانتان و وارد کردن کد معرفی مبلغ 30،000 تومان اعتبار در حساب کاربری شما شارژ می شود و به محض اولین خرید شما از آسان ثبت ، دوست معرف شما هم همین مقدار اعتبار رایگان دریافت خواهد نمود!

همچنین دوستانی که کل پروسه ثبت شرکت خود را به آسان ثبت می سپارند ، 50،000 هزار تومان با اعمال کد تخفیف بهارانه (Bahar96) از آسان ثبت عیدی خواهند گرفت. هدیه بهارانه برای تغییرات و انحلال شرکت 30،000 تومان و برای پلمپ دفاتر 20،000 تومان می باشد.

لیست هزینه های ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت ، انحلال شرکت و پلمپ دفاتر :

1 - هزینه ثبت شرکت با حداقل سرمایه : 409,400 تومان

 

عنوان سرویس

محل ارائه سرویس

زیر سرویس ها

هزینه به تومان

تولید مستندات و رسید پذیرش

سراسر ایران تولید آنلاین اساسنامه و مستندات ثبتی

90،000

ورود اطلاعات در سامانه ثبت شرکتها و تعیین نام شرکت 110،000

جمع آوری مدارک ، ارسال و تحویل کار

در حال حاضر در تهران و قم پست مدارک 24،200
هزینه تعیین نام 4،000
حق الثبت 1،200
کارمزد موسسه 150،000
حق الوکاله وکیل

130،000

هدیه عضویت آسان ثبت سراسر ایران   20،000-
هدیه معرفی از طرف دوستان سراسر ایران   30،000-
هدیه بهارانه آسان ثبت در حال حاضر در تهران و قم   50،000-
جمع هزینه ثبت شرکت 409,400

 

 

 2 - هزینه ثبت تغییرات : از 218،400 تومان (به ازای هر صورتجلسه)

 

عنوان سرویس

محل ارائه سرویس

زیر سرویس ها

هزینه یک صورتجلسه

هزینه 2 صورتجلسه

هزینه 3 صورتجلسه


تولید صورتجلسه و رسید پذیرش

سراسر ایران

تولید آنلاین صورتجلسه تغییرات 60،000 120،000

180،000

ورود اطلاعات و اخذ رسید پذیرش 50،000 100،000 150،000

جمع آوری مدارک ، ارسال و تحویل کار

در حال حاضر در تهران و قم

پست مدارک 24،200 24،200

24،200

حق الثبت 300 600 900
کارمزد موسسه 150،000 200،000 250،000
حق الوکاله وکیل 130،000 130،000 130،000
هدیه عضویت آسان ثبت سراسر ایران   20،000- 20،000- 20،000-
هدیه معرفی از طرف دوستان سراسر ایران   30،000- 30،000- 30،000-
هدیه بهارانه آسان ثبت در حال حاضر در تهران و قم   30،000- 30،000- 30،000-
جمع هزینه ثبت تغییرات 334،500 494،800 655،100
متوسط هزینه هر صورتجلسه 334،500 247،400 218،400

 

 

3 - هزینه انحلال شرکت : 334،500 تومان

ریز هزینه های انحلال دقیقا مشابه یک صورتجلسه تغییرات در جدول فوق می باشد.

4- هزینه پلمپ دفاتر : 70،000 تومان

مجموع هزینه های دریافت پلمپ دفاتر برای یک دفتر کل و یک دفتر روزنامه (هر کدام 50 برگ) 100،000 تومان می باشد که یکی از هدیه های عضویت در آسان ثبت ، معرفی دوستان و یا هدیه بهارانه  به آن تعلق می گیرد.

ثبت شرکت تغییرات شرکت انحلال شرکت پلمپ دفاتر