هزینه خدمات آسان ثبت


آسان ثبت تمامی هزینه های آشکار و پنهان خدمات ثبت شرکت را در همان ابتدای کار به شما اعلام می کند و این هزینه ها تحت هیچ عنوانی تا پایان کار افزایش نخواهند یافت !  شما با ثبت نام در سامانه ثبت شرکت آسان ثبت در تعیین نام شرکت و همچنین تعیین موضوع فعالیت تخصصی خود ، به صورت آنلاین و رایگان مشاوره دریافت می کنید.

در حال حاضر به پاس قدردانی از عضویت شما، پس از ورود 20،000 تومان اعتبار هدیه در حساب خود دریافت خواهید کرد! و علاوه بر آن با معرفی از طرف دوستانتان و وارد کردن کد معرفی مبلغ 30،000 تومان اعتبار در حساب کاربری شما شارژ می شود و به محض اولین خرید شما از آسان ثبت ، دوست معرف شما هم همین مقدار اعتبار رایگان دریافت خواهد نمود!

لیست هزینه های ثبت شرکت ، ثبت تغییرات شرکت ، انحلال شرکت و پلمپ دفاتر :

1 - هزینه ثبت شرکت با حداقل سرمایه : شهرستان ها : 389 هزار تومان     تهران و قم : 489 هزار تومان

عنوان سرویس

محل ارائه سرویس

هزینه به تومان

 ثبت شرکت تا دریافت آگهی اداره ثبت شامل ورود اطلاعات ، تنظیم مستندات ، تعیین نام ، پیگیری و مشاوره

 سراسر ایران

409،000

 پست مدارک ، پیک ، واریزی های اداره ثبت و وکالتنامه

 در حال حاضر در تهران و قم 100،000
 هدیه عضویت آسان ثبت  سراسر ایران 20،000-
مجموع هزینه   489،000

 

 2 - هزینه ثبت یک صورتجلسه تغییرات : شهرستان ها : 239 هزار تومان     تهران و قم : 339 هزار تومان

 

عنوان سرویس

محل ارائه سرویس

هزینه یک صورتجلسه

هزینه 2 صورتجلسه

هزینه 3 صورتجلسه

تغییرات شرکت تا دریافت آگهی اداره ثبت شامل ورود اطلاعات ، تنظیم صورتجلسات ، پیگیری و مشاوره

سراسر ایران

259،000 518،000 777،000

پست مدارک ، پیک ، واریزی های اداره ثبت و وکالتنامه

در حال حاضر در تهران و قم

100،000 100،000

100،000

هدیه عضویت آسان ثبت سراسر ایران 20،000- 20،000- 20،000-
جمع هزینه ثبت تغییرات 339،000 598،000 757،000
متوسط هزینه هر صورتجلسه 339،000 299،000 252،333

 

 

3 - هزینه انحلال شرکت : شهرستان ها : 289 هزار تومان     تهران و قم : 389 هزار تومان

عنوان سرویس

محل ارائه سرویس

هزینه به تومان

 انحلال شرکت تا دریافت آگهی اداره ثبت شامل ورود اطلاعات ، تنظیم صورتجلسه انحلال ، پیگیری و مشاوره

 سراسر ایران

309،000

 پست مدارک ، پیک ، واریزی های اداره ثبت و وکالتنامه

 در حال حاضر در تهران و قم 100،000
 هدیه عضویت آسان ثبت  سراسر ایران 20،000-
مجموع هزینه   389،000

 

4- هزینه پلمپ دفاتر : 130،000 تومان

مجموع هزینه های دریافت پلمپ دفاتر برای یک دفتر کل و یک دفتر روزنامه (هر کدام 50 برگ) 150،000 تومان می باشد که هدیه عضویت در آسان ثبت (20000 تومان به عنوان تخفیف) به آن تعلق می گیرد.

ثبت شرکت تغییرات شرکت انحلال شرکت پلمپ دفاتر