ثبت شرکت سهامی خاص

به آسان ثبت خوش آمدید!

در ادامه شما میتوانید اطلاعات شرکت و اعضای آن را وارد نمایید. این سامانه به شما امکان می دهد با حداقل مراجعه و تماس تلفنی به خواسته ی خود دست پیدا کنید.

در نظر داشته باشید برای ثبت شرکت باید مدارک و اطلاعات زیر را تهیه کرده باشید:

1- کپی شناسنامه و کارت ملی اعضا

2- گواهی عدم سوپیشینه برای اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و بازرسین

3- مشخص کردن سرمایه شرکت، میزان سرمایه هر شریک، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل، بازرسین و دارندگان حق امضا 

تفاوت شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود

هزینه ثبت شرکت در آسان ثبت